Projekt Unijny

Podłogi Sławomir Trzciński, Dariusz Trzciński, Janusz Trzciński Spółka Cywilna realizuje projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy Podłogi Sławomir Trzciński, Dariusz Trzciński, Janusz Trzciński Spółka Cywilna", który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Spółce w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efetem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Spółki.
 
Wartość projektu: 67 582,44 PLN
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 67 582,44 PLN